صفحه اصلی / علوم پایه

علوم پایه

نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم

نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم

با دانلود : نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نمونه تست زیست شناسی جامع مجموعه دوم   به نام خدا باعرض سلام و …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین

پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین

با دانلود : پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس 7علوم هفتم-سفر آب درون زمین شامل 14 اسلاید قابل ویرایش شامل متن …

مشاهده بیشتر »

پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی

پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی

با دانلود : پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاور پوینت فصل نهم علوم هفتم منابع انرژی پاور پوینت فصل نهم …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم

با دانلود : پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم پاورپوینت درس 6 علوم تجربی نهم در قالب 25 اسلاید …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس سیزدهم علوم تجربی نهم

با دانلود : پاورپوینت درس سیزدهم علوم تجربی نهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس سیزدهم علوم تجربی نهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس سیزدهم علوم تجربی نهم پاورپوینت درس13 علوم تجربی نهم در قالب 30 اسلاید … …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت مهره داران

پاورپوینت مهره داران

با دانلود : پاورپوینت مهره داران در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت مهره داران را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت مهره داران فایل پاور پوینت مهره داران شامل 77 اسلاید بوده که به صورت تصویر و نوشتار فارسی و انگلیس بوده …

مشاهده بیشتر »

دانلود تحقیق در مورد شیمی سبز Green Chemistry ( فایل تحقیقی برای ایمنی در آزمایشگاه شیمی ) word pdf

دانلود تحقیق در مورد شیمی سبز Green Chemistry ( فایل تحقیقی برای ایمنی در آزمایشگاه شیمی ) word pdf

با دانلود : دانلود تحقیق در مورد شیمی سبز Green Chemistry ( فایل تحقیقی برای ایمنی در آزمایشگاه شیمی ) word pdf در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل دانلود تحقیق در مورد شیمی سبز Green Chemistry ( فایل تحقیقی برای ایمنی در آزمایشگاه شیمی ) word …

مشاهده بیشتر »

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 pdf

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 pdf

با دانلود : دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 pdf در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 pdf را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 pdf فایل ZIP حاوی: فایل …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس پانزدهم علوم تجربی نهم

با دانلود : پاورپوینت درس پانزدهم علوم تجربی نهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس پانزدهم علوم تجربی نهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس پانزدهم علوم تجربی نهم پاورپوینت درس 15 علوم تجربی نهم در قااب18 اسلاید . …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت درس اول علوم تجربی نهم

با دانلود : پاورپوینت درس اول علوم تجربی نهم در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل پاورپوینت درس اول علوم تجربی نهم را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید پاورپوینت درس اول علوم تجربی نهم پاووینت درس یک علوم تجربی پایه نهم در قالب 21 …

مشاهده بیشتر »